2049   <   2050   >   2051       index

puing-puing punggung

John M. Echols and Hassan Shadily, An English-Indonesian Dictionary (1975)

punggung buku — spine of book
puing-puing — ruins
 

5 May 2020

tags: lexicon; punggung buku; ruination; spine